За компанията

Тера Агра 11 ЕООД е бързо развиваща се компания, която се стреми към максимална ефективност при осъществяване на дейността си, както и непрекъснато обогатяване на търговската си номенклатура. Към настоящия момент разполагаме с абсолютно всички необходими продукти за Вашите култури. Ние подхождаме индивидуално към всеки наш клиент, което ни помага да изградим нужното доверие. Ето защо ви уверяваме, че всеки, който избере да работи с нас, ще получи дължимото внимание и професионална консултация, защото нашата работа се измерва с Вашия успех.
Научете повече

Продукти

Повишете своите добиви

АМОНИЕВ НИТРАТ

Азотни торове
Амониев нитрат (34,4 % N) е универсален тор, подходящ за всички култури. Отнася се към физиологичните кисели торове. На цвят е бял или бледожълт, лесно разтворим във вода. Характеризира се с висока хигроскопичност, поради което поглъща влага от въздуха и се втечнява и втвърдява.
Прочетете повече

СМЕСЕНИ ТОРОВЕ NP

Смесени торове
Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.
Прочетете повече

СМЕСЕНИ ТОРОВЕ NPK

Смесени торове
Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.
Азотът участва в състава на всички белтъчни вещества. Той е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.
Прочетете повече

КАЛИЕВ СУЛФАТ (SOP)

Калиеви торове
Прочетете повече

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)

Фосфорни торове
Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот. Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.
Прочетете повече

ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

Фосфорни торове
Основната част от необходимата за получаване на високи и качествени добиви фосфорна храна се доставя на земеделските култури чрез гранулирания троен суперфосфат. Той се причислява към групата на водоразтворимите, бързодействащи фосфорни торове. Отличните му физични и химични характеристики го правят универсален, подходящ за всички почви и култури.
Прочетете повече

PIAMON 33 S

Азотни торове
PIAMON 33 S е марков продукт на немския химически концерн SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, с гарантирано, изключително високо качество. При торене с PIAMON®33-S, в почвата се внасят едновременно, изключително важните за културата, хранителни вещества азот и сяра, което обуславя и високата икономическа eфективност на продукта.
Прочетете повече

АМОНИЕВ СУЛФАТ

Азотни торове
АМОНИЕВ СУЛФАТ(AS) ГРАНУЛАТ е азотно-серен тор съдържащ 20% азот и 24% сяра. Това е химически неутрален кристален бял тор, добре разтворим във вода, не се сбива. Освен значението на азота в живота на културите, сярата е един от основните елементи на посевите, влиза в състава на протеини и аминокиселини и е на трето място по значение за подхранването на културите след азота и фосфора.
Прочетете повече

КАРБАМИД (УРЕА)

Азотни торове
Карбамидът (UREA) е органично вещество с химична формула – CO(NH2)2. Представлява бяло кристално вещество и отговаря на следните качествени показатели:
Външен вид: бели гранули
Съдържание на азот: 46.3%
Съдържание на влага: не повече от 0.5%
Прочетете повече

Висок клас листни торове

Екоплон е Полска семейна компания, основана през 1989 година, която използва най-новите технологични и изследователски съоръжения и висококвалифицирани специалисти.
EKOPLON предлага богат набор от висококачествени листни торове, отговарящи на специфичните нужди на професионалните фермери и отглежданите от тях култури.

Свържете се с нашите високо квалифицирани специалисти
Търговски представители
Открий лесно представителя за вашата област
Виж всички

mobile logo