ПродуктиАзотни торове

ТЕЧЕН АЗОТЕН ТОР

Течните торове могат да бъдат употребявани за торене на почти всички видове култури, при съблюдаване на технологията на прилагане и установените времеви периоди. Торенето с течни торове се извършва с обичайните за земеделската практика машини и транспортни средства - пръскачки и цистерни, включително самолети и вертолети, а също така и с поливните води. 

Азотът в Течния азотен тор е свързан в три форми - амониева, амидна и нитратна, което го прави универсално ефективен за всички почви и култури, особено за тези с дълъг вегетационен период. Трите форми на азот, внесени в почвата, се използват за храна от растенията. Амониевият азот се абсорбира върху почвените частици в усвоима за растенията форма, а нитратите остават в почвения разтвор и веднага се приемат от корените на растенията. Карбамидът се подлага на хидролиза чрез почвените микроорганизми уробактерии и се трансформира до амониев азот, като част от него впоследствие постепенно се окислява до нитратен азот. Продължителността на тези промени е различна и зависи от почвените условия. 

Течният азотен тор може да се внася в почвата по всяко време (от периода на основното и предсеитбеното торене до подхранването). В строго определена концентрация течен азотен тор може да се използва и за листно торене.

ПРЕДИМСТВА

 • Течният азотен тор УАН е приложим, както за основно и предсеитбено торене, така и за листното подхранване. Относителното му тегло е 1,32, т.е. 1,5 пъти повече азот в единица обем спрямо амониевата селитра. При това загубите на азот след торене с Течен азотен тор са значително по-ниски в сравнение с твърдите азотни торове.
 • Може да се смесва с хербициди, което позволява да се намалят производствените разходи - с една операция едновременно се подхранва и се влагат хербициди и микроелементи. Разтворът от Течен азотен тор и хербициди има ниска степен на фитотоксичност, което го прави подходящ за използване във всички фази на растежа. Не изисква оптимална влажност на почвата.
 • При използване на Течен азотен тор се постига много по-равномерно разпръскване върху повърхността на почвата. Ефективността при прилагане на УАН върху почвата и растенията е с 10% по-висока спрямо сухите торове, тъй като не се отнася от вятъра, не се промива от водата. Заравянето на Течния азотен тор не е задължително.
 • Течният азотен тор е подходящ за подхранване на полските култури в райони с тенденции на трайни засушавания - валежите не са толкова важен фактор при прилагането на течните торове. Той е особено подходящ за региони с недостиг на почвена влага или такива с трайно засушаване.
 • Цената на УАН е по-ниска от тази на аналогичните твърди торове, като позволява пълно механизирани товарно-разтоварни дейности, транспортиране и внасяне.
 • При транспортиране и съхранение на УАН могат да се използват всички видове цистерни, които са изправни. Запазва качествата си независимо от периода на складиране. УАН не е пожароопасен, взривоопасен, корозионен. Гарантира безопасна употреба и не е токсичен за хората и животните.


 • PIAMON 33 S

  PIAMON 33 S е марков продукт на немския химически концерн SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, с гарантирано, изключително високо качество. При торене с PIAMON®33-S, в почвата се внасят едновременно, изключително важните за културата, хранителни вещества азот и сяра, което обуславя и високата икономическа eфективност на продукта. 

  Оптималната комбинация от амониев сулфат и карбамид допълнително способства за максималното извличане на съдържащия се в продукта азот. Поради това PIAMON®33-S е универсално приложим азотен тор. Благоприятното съчетание между карбамиден и амониев азот спомага за балансирано хранене на растенията, задоволявайки както моментните им нужди, така и осигурявайки продължителното им подхранване. 

  PIAMON®33-S е много добре пригоден и за късно торене, особено при зимна пшеница, увеличавайки добивите, но най-вече подобрявайки качествените характеристики на зърното като съдържанието на суров протеин. Лесното боравене при транспорт, съхранение и приложение, дори и на големи площи, потвърждават безспорно добрите качества на продукта. PIAMON®33-S е тор с широко приложени в модерното земеделие, осигуряващ висока ефективност при хранене на земеделските култури.


  АМОНИЕВ СУЛФАТ

  АМОНИЕВ СУЛФАТ(AS) ГРАНУЛАТ е азотно-серен тор съдържащ 20% азот и 24% сяра. Това е химически неутрален кристален бял тор, добре разтворим във вода, не се сбива. Освен значението на азота в живота на културите, сярата е един от основните елементи на посевите, влиза в състава на протеини и аминокиселини и е на трето място по значение за подхранването на културите след азота и фосфора. 

  Значително количество от сяра в растенията е под формата на соли на сярната киселина, амониевият сулфат е отличен източник на подхранващата сяра, лесно усвоим от растенията, не се измива лесно от почвата и се усвоява напълно от нея, което позволява този тор да бъде използван както за основно, така и за пролетно торене. Ниското съдържание на сяра в почвата може значително да намали ефекта на торовете, съдържащи азот, фосфор и калий. 

  Амониевият сулфат се отразява особено добре на качеството на рапица, царевица, картофи и зеленчуци, включително на захарно цвекло. Върху черноземни почви амониевият сулфат влияе особено позитивно върху добива, дори е по-добър от другите видове азотни торове. Трябва да се отбележи и фактът, че цената на амониевия сулфат е много по-ниска от амониевия нитрат и урея. От всички съществуващи торове, съдържащи сяра, най-високото съдържание на сяра притежава синтетичният амониев сулфат. 

  Приложение: Амониевият сулфат е високо ефективен азотен тор, прилагането на който осигурява висока растителна и икономическа ефективност при отглеждането на основните култури. Амониев сулфат се препоръчва предимно за култури изискващи сяра /рапица, зеле, елда, зимна и лятна пшеница/, предпочитащи амониев нитрат пред азот /картофи, захарно цвекло, фуражни култури/ и култури, които се развиват по-добре при леко кисела реакция на почвения разтвор /картофи, лен, чай, слънчоглед, моркови, домати, киселец, магданоз, ряпа, репички, тиква, тиквички, къпини, малини/. 

  Най-добре е амониевият сулфат да се ползва основно през пролетта в пред посевния период, което води до равномерното му разпределение на полето. Торенето на самите култури с амониев сулфат е също много ефективно. Освен това амониев сулфат може да се добавя в разтвора на течни азотни торове.


  КАЛЦИЕВО-АМОНИЕВ НИТРАТ (CAN)

  Калциев амониев нитрат (CAN) е азотен тор с висока ефективност, който спада към гранулираните азотни торове и гарантира снабдяването на растенията с азот.

  Азотния атом, който е на разположение се абсорбира директно от растението и загубата на хранителни вещества са минимални. Това увеличава добивите в сравнение с торове, съдържащи амид.

  Калциевият амониев нитрат е водно разтворим и поради това той спада към бързодействащите торове. Може да се хвърля върху всякакъв вид почва. Вкислява почвата най-малко от всички други торове. Използва се като заместител на амониевия нитрат.

  Калциевият амониев нитрат, внос от Словакия, съдържа: 
  - 13,5 % N нитратен азот
  - 13,5 % N амониев азот
  - 4,1 % MgO магнезиев оксид

  Коя форма на азота да изберем? Амониевият нитрат (АН) и калциевият амониев нитрат (КАН) съдържат азот под формата на амониев и нитратен – двата тора се различават само по съдържанието на калций в калциевия амониев нитрат. Поради съдържанието на вар боравенето с калциев амониев нитрат е по-безопасно ( не е предмет на разпоредбите за опасни товари като AН – амониевия нитрат), действието на КАН е по-сигурно и ефектът на вкиселяване на почвата определено е ограничен. Чрез по-еднаквото и по-голямо гранулиране с кръгли и гладки зърна КАН постига по-добро разпространение в сравнение с AН.

  Карбамидът съдържа азот под формата на амид. Едно от предимствата е високата концентрация на хранителни вещества от 46% N, също така карбамидът не действа корозивно на метални части. Недостатък е някакъв ефект на несигурност: Амидният азот първо трябва да се превърне от ензим уреаза в амониум и след това се превръща в нитрат, така че да е напълно приемлив за корена на растенията. Скоростта на преминаването в друга форма е силно зависима от влажността на почвата и температура и при сухи и студени условия отнема много време. По време на този процес на преобразуване се възпроизвежда газообразен амоняк, който може да се отдели във въздуха. Тези загуби на азот при неблагоприятни обстоятелства могат да достигнат до 15%. Третирането на почвата след отпадъчния процес предотвъртява загубите на азот. Там където е препоръчителен бърз и сигурен ефект на азота, КАН остава първият избор.

  ПРЕДИМСТВА

 • Намалява необходимостта от вар
 • Прилага се навсякъде и е подходящ за всички видове култури, мерки за торове, почви и места
 • Особено препоръчително е използването на CAN при почви с киселинно ph
 • Подходящ е за подобряване на снабдяването на растението с азот по време на поникване
 • Съдържа 50% азот в амониева форма и 50% азот в нитратна форма

 • КАРБАМИД (УРЕА)

  Карбамидът (UREA) е органично вещество с химична формула – CO(NH2)2. Представлява бяло кристално вещество и отговаря на следните качествени показатели: 

  Външен вид: бели гранули
  Съдържание на азот: 46.3%
  Съдържание на влага: не повече от 0.5%
  Съдържание на биурет: не повече от 1.0%
  Размер на гранулите: 1 – 3 мм над 93.0% , под 1 мм ‹ 5.0%

  Карбамидът се предлага опакован в торби и в насипно състояние. Съхранява се в закрити и проветриви складови помещения. Транспортира се във всякакъв вид в добре покрити превозни средства.

  ПРЕДИМСТВА

  Карбамидът е много ефективен за торене на пшеница, царевица, слънчоглед, тютюн, захарно цвекло, овощни култури и зеленчуци. 

  Голямата приложимост на карбамида като тор в селското стопанство се дължи на неговите подчертани технически и икономически предимства в сравнение с другите азотни торове. Той има съществено значение за поддържане на азотния баланс в почвата и осигуряване на необходимото хранително вещество за културите.

  Карбамидът е най-концентрираният азотен тор.

  Съдържанието на хранителния елемент активен азот е 46,3 % докато в другите азотни торове е амониева селитра 31 – 34,4%, амониев сулфат 21%.

  В 1 тон карбамид се съдържат 463 кг азот.
  100кг карбамид са равни на 133кг амониева селитра, на 225 кг. амониев сулфат, на 300кг. натриева селитра.

  Поради високата концентрация на азот в него се правят по-мали разходи за трнаспорт, съхранение, внацяне и се увеличава производителността на труда.
  Разходната норма за наторяване на еденица площ е по-ниска, сравнена с другите азотни торове.
  Воден разтвор на карбамид повишава съдържанието на глутен при пшеницата. Това води до подобряване на хлебопекарните и химико-технологически качества на зърното. Това се обяснява с бързото вкючване на амидната форма в синтеза на белтъчините.
  Абсорбираният от почвата карбамид практически не се измива от дъждовете с интензивност до 50 мм/ч, а при по- силни отмиването е много по-малко от това на амониевият сулфат и амониевият нитрат. Освен това, по влияние на валежите, най-голямото количество на внесеният в почвата карбамид се разполага на дълбочина 5 – 25 мм, т.е на нивото на кореновата система на растенията.  АМОНИЕВ НИТРАТ

  Амониев нитрат (34,4 % N) е универсален тор, подходящ за всички култури. Отнася се към физиологичните кисели торове. На цвят е бял или бледожълт, лесно разтворим във вода. Характеризира се с висока хигроскопичност, поради което поглъща влага от въздуха и се втечнява и втвърдява. Амониевият нитрат се поглъща от почвата, но впоследствие се нитрифицира лесно. Поради това торенето трябва да бъде съобразено с възможните загуби чрез измиване и денитрификация, т.е. да се внася в съответствие с динамиката на усвояване на азот от растенията. Валежите повишават ефективността от азотните торове. Тя нараства и при правилно съчетаване на азотно с фосфорно и калиево торене. Амониевият нитрат се използва както за предсеитбено торене, така и за подхранване.

  Съхранява се опакован в сухи, закрити складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване. Опакова се във вентилни касетъчни торби от полиетилен, полипропилен или промазана полипропиленова тъкан с маса – нето 50 кг, 500 кг и 1 000 кг.

  Транспортира се опакован или в насипно състояние с всякакъв вид закрити превозни средства, които не допускат навлажняване на продукта и в съответствие с правилата за транспортиране на специфични и опасни товари.


  ПРЕДИМСТВА

  Земеделските култури се различават по нуждите от азот за формиране на продукцията си. Тези специфични нужди и условията, при които се отглеждат, са база за определяне на азотното минерално торене.

  Ако липсва достатъчно азот, при растенията се наблюдава:

 • забавен растеж;
 • първоначално бледозелена, жълтозелена и дори жълта листна маса с последващо покафеняване и отмиране на листата;
 • ниска устойчивост на абиотичен и биотичен стрес;
 • преждевременно узряване;
 • силно намален добив;
 • влошен пазарен вид и качество на продукцията.
 • Ако има излишък на азот:

 • се ускорява растежът, листната маса нараства буйно и придобива тъмнозелен цвят;
 • удължава се стерилният и вегетационният период;
 • натрупват се излишни нитрати и белтъци;
 • растенията стават неустойчиви на болести, измръзване и суша;
 • влошават се технологичните и вкусовите качества на продукцията.
 • Направените изследвания чрез изотопни методи показват, че от внесения с торовете азот обикновено от растенията се използват от 35 % до 50 %. Около 20-30 % от торовия азот се имобилизира от почвените микроорганизми. Амониевата и амидната форма на азота се имобилизират в по-голяма степен от нитратната. Около 15-25 % от торовия азот са напълно изгубени от растенията. Изотопните анализи показват най-малки загуби на торов азот и най-добър коефициент на използване от растенията, достигащ до 70 % при амониев нитрат.

  Амониевият нитрат е физиологично-кисел тор, който се прилага на почви с неутрална или слабо-кисела реакция, т.е. култури, отглеждани при тези условия, усвояват по-бързо амониевия азот. На почви с алкална реакция се проявава като физиологична амониева сол поради по-интензивното усвояване на нитратните йони от растенията.  mobile logo