ПродуктиФосфорни торове

ДИАМОНИЕВ ФОСФАТ (DAP)

Диамониев фосфат (DAP или диамофос) е комплексен, висококонцентриран, гранулиран минерален тор с отлични физични свойства. Съдържа в състава си два основни хранителни елемента – 18 % азот (N) и 46 % дифосфорен пентаоксид (P2O5) или общо 64 % активно вещество. Получава се чрез реакция между фосфорна киселина (P2O5) и амоняк (NH3). Несъвместим е с други алкални химикали, поради това че неговите амониеви йони се превръщат в амоняк, щом попаднат в среда с по-високо рH. Този висококачествен продукт се внася лесно в почвите, силно разтворим е, не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност.

Диамониев фосфат се използва за предсеитбено торене на зимни и пролетни култури при поливни условия. Подходящ е за торене на почви, богати на калий. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене. При есенните култури не се налага допълнително предсеитбено торене с азот. Той може да се прилага директно в почвата с помощта на конвенционално оборудване за разпръскване.

Съхранявя се в добре вентилирани, хладни и сухи складови помещения, които не позволяват навлажняване или пряко слънчево нагряване. Да се избягва нагряване, оставяне на открито, смесване с вода или със силни основи и с натриев хипохлорид.


ПРЕДИМСТВА

 • Отговаря на нуждите за балансиран внос на хранителни вещества в зависимост от съдържанието на усвоимите им форми в почвата;
 • Предотвратява липсата на азот и осигурява постоянна и пълна ферментация. Високото съдържание на фосфор спомага за натрупване на захар в кореноплодните култури и плодове;
 • Повишава издръжливостта на растенията към неблагоприятни фактори (суша, студ/слана), както и увеличава издръжливостта им към болести;
 • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза;
 • Намалява разходите за съхранение, транспорт и внасяне в почвата;


 • МОНОАМОНИЕВ ФОСФАТ (MAP)

  Моноамониев фосфат (MAP или амофос) е комплексен, висококонцентриран, безбаластен, водоразтворим минерален тор. Не е хигроскопичен и има гранулирана форма с изравнени по размер гранули, поради което се разсейва равномерно по почвената повърхност. Съдържа в състава си два основни хранителни елемента - 11 % азот (N) и 52 % фосфорен пентаоксид (P2O5 ) или общо 63 % активно вещество, което го прави лесно усвоим от растенията. Амофосът е с най-висок процент на водоразтворим P2O5 (мин. 52 %) сред фосфорните торове. Присъствието на фосфорни йони създава условия за по-енергично усвояване на амониевия азот. Недостигът на фосфор се отразява негативно върху цветообразуването, семената и плодовете, което води до по-ниски добиви.


  Моноамониевият фосфат е походящ е за торене на всички почви и култури. Поради това, че е водоразтворим, той има качествата на бързодействащ фосфорен тор, а слабата подвижност на фосфора в почвата позволява да се използва за основно, запасяващо, както и за периодично торене.
  Този тор се внася с основната обработка на почвата или предсеитбено. Използва се също и при основно и предсеитбено торене на всички полски зеленчуци, овощни култури, лозя, билки и цветя.
  Съхранява се в закрити, студени и сухи складови помещения. Не е желателно нагряване и смесване с вода. Транспортира се в пакетирано или насипно състояние.


  ПРЕДИМСТВА

 • Повишава тургурното налягане и устойчивостта на растението на стрес и болести;
 • Поддържа баланса между вегетативната и репродуктивната фаза;
 • Стимулира израстването на издънките, когато растенията са стресирани от заобикалящи ги неблагоприятни условия (ниски температури, недостатъчна светлина)
 • Насърчава цъфтежа и увеличава размера на плода;
 • Подобрява качествените характеристики на плодовете (съдържанието на захар, цвят, консистенция, трайност при съхранение).

 • Моноамониевият фосфат предоставя на растенията едновременно два основни хранителни елемента, свързани в едно химическо съединение. Поради високото съдържание на фосфор той се използва предимно като фосфорна тор.
  Химичната форма на фосфора в Моноамониев фосфат е в молекули с дълги вериги, което допълнително улеснява усвояването от растенията, както и забавя процесите на инактивиране на фосфора в почвения комплекс.
  Този тор се усвоява изцяло от растенията и не оставя баластни вещества в почвата, които биха могли да намалят почвеното плодородие.


  ТРОЕН СУПЕРФОСФАТ (TSP)

  Основната част от необходимата за получаване на високи и качествени добиви фосфорна храна се доставя на земеделските култури чрез гранулирания троен суперфосфат. Той се причислява към групата на водоразтворимите, бързодействащи фосфорни торове. Отличните му физични и химични характеристики го правят универсален, подходящ за всички почви и култури.

  Защо е нужен фосфорът? 
  Фосфорът е един от трите незаменими хранителни микроелементи, необходими за растежа, развитието, продуктивносттта и качеството на земеделските култури.

  Фосфорът е полезен, защото: 
  - Ускорява растежа на кореновата система на младите растения
  - Скъсява периода на младенческото безплодие на младите лозя и овощни култури, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете
  - Повишава устойчивостта на растенията към измръзване и суша
  - Оказва решаваща роля за формиране качеството на продукцията от зърнените, зеленчуковите, овощните, техническите и етерично-маслените култури
  - Отстранява негативното влияние на едностранно азотно торене


  Ако липсва достатъчно фосфор, при растенията се наблюдава:
  - Слаба и ненормално развита коренова система
  - Дребни и засукани по краищата синьозелени или тъмно зелени листа с бронзов или виолетов оттенък
  - Потиснати: развитие, цъфтеж и узряване на плодовете
  - Ниска устойчивост на мраз и суша
  - Силно намален и некачествен добив 

  При голям недостиг на фосфорна храна посочените по горе признаци не се наблюдават, но растежа и главно развитието на растенията се забавят, добива и качеството им се влошава.
  mobile logo