ПродуктиСмесени торове

СМЕСЕНИ ТОРОВЕ NP

Продуктова листа: 

 • NP 10:20:0 „ ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 20:20:0 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 10:24:0 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 10:22:0 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 10:22:0 + 13 % SO3 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 24:10:0 + 13 % SO3 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 10:20 +15% SO3 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 20:20 + 15% SO3 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 10:24 +15% SO3 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 16:20:0 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 18:38:0 „ЕО ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NP 16:20:0 + 13% SO3 /Йордания/
 • NP 20:20:0 + 3% S /Хърватия/
 • NP 20:20:0 + 7% S /Австрия/
 • NP 20:20:0 + 14% S /Русия/
 • NP 20:20:0 + 8% S /Гърция/


 • Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.
  Азотът участва в състава на всички белтъчни вещества. Той е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.
  Фосфорът оказва положително влияние върху качеството на продукцията и ускорява зреенето. Повишава устойчивостта на растенията към измръзване. Увеличава способността на растенията да приемат и усвояват други хранителни елементи. Влияе благоприятно върху растежа, плододаването и натрупването на въглехидрати.
  Калият повишава добивите и качеството на продукцията. Регулира постъпването на водата в корените на растенията и подобрява тяхната студо и сухоустойчивост. Повишава устойчивостта към болести и неприятели.
  Недостатъчното снабдяване на растението дори с един хранителен елемент води до намаляване на добива, респективно на приходите на производителя.


  ПРЕДИМСТВА

 • Смесените торове NPK с различно съотношение на хранителните елементи осигуряват пълноценно и балансирано хранене на растенията
 • Увеличават добивите в резултат на съвместното действие на основните хранителни елементи
 • Подобряват качеството на произведената продукция
 • Повишават устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни условия на средата като засушаване и ниски температури
 • Прилагането им води до икономия на средства и труд
 • Способстват за преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото торене
 • ИЗБОР НА ВИДА СМЕСЕН ТОР

  - Биологичните и сортови особености на културите
  - Запасеността на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав (според резултатите от почвения анализ)
  - Вида на културата предшественик
  - Планирания добив
  - Условията на отглеждане на културите (поливни или неполивни)
  - Възрастта на отглежданата култура (за овощни, лозя, люцерна и роза)

  Смесените торове се прилагат пред- или присеитбено, както и като основно торене, внесени преди дълбоката оран наесен. Поради продължителния период на действие те се внасят еднократно в определените норми и срокове:
  - при есенниците – преди или със сеитбата
  - при зеленчуковите култури – преди разсаждането
  - при трайните насаждения – при покой на културите, обикновено наесен или рано напролет със заораване
  При почви с тежък механичен състав смесените торове се внасят с основната обработка на почвата. На леки почви се внасят предсеитбено.  СМЕСЕНИ ТОРОВЕ NPK

  Продуктова листа: 

 • NPK 15:15:15 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 15:10:15 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 20:10:10 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 10:20:5 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 20:15:5 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 6:20:20 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 20:15:15 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 6:25:15 „ЕO ТОР“ бленд „Неомултиферт“
 • NPK 6:12:18 + 18%SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 15:15:15 + 15% SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 10:20:5 + 15% SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 10:5:15 + 1% MgO „ЕO ТОР“
 • NPK 10:20:5 +15%SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 20:10:10 + 15%SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 20:15:15 + 15%SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 15:10:15 + 15%SO3 „ЕO ТОР“
 • NPK 14:14:14 + 11,5% S /Йордания/
 • NPK 14:10:20 + S /Австрия/
 • NPK 15:15:15 + S + Zn /Австрия/
 • NPK 15:15:15 + 18%SO3 /Русия/
 • NPK 12:12:17 + 12%SO3 + B + Zn /Австрия/
 • NPK 10:26:26 + 6%SO3 /Русия/


 • Висока продуктивност от посевите и насажденията може да се очаква, ако почвата доставя на растенията всички необходими хранителни елементи в достатъчни количества. Растенията поглъщат в по-големи количества азот, фосфор и калий и те се явяват най-често лимитиращ фактор за добива. За достигане на биологичния си потенциал през своето развитие растенията се нуждаят и от трите основни хранителни елемента.
  Азотът участва в състава на всички белтъчни вещества. Той е един от най-важните елементи на храненето и е необходим за формирането на всички вегетативни части на растенията. Стимулира растежа и забавя остаряването на листата.
  Фосфорът оказва положително влияние върху качеството на продукцията и ускорява зреенето. Повишава устойчивостта на растенията към измръзване. Увеличава способността на растенията да приемат и усвояват други хранителни елементи. Влияе благоприятно върху растежа, плододаването и натрупването на въглехидрати. Калият повишава добивите и качеството на продукцията. Регулира постъпването на водата в корените на растенията и подобрява тяхната студо и сухоустойчивост. Повишава устойчивостта към болести и неприятели.
  Недостатъчното снабдяване на растението дори с един хранителен елемент води до намаляване на добива, респективно на приходите на производителя.


  ПРЕДИМСТВА

 • Смесените торове NPK с различно съотношение на хранителните елементи осигуряват пълноценно и балансирано хранене на растенията
 • Увеличават добивите в резултат на съвместното действие на основните хранителни елементи
 • Подобряват качеството на произведената продукция
 • Повишават устойчивостта на културите към болести, неприятели и други неблагоприятни условия на средата като засушаване и ниски температури
 • Прилагането им води до икономия на средства и труд
 • Способстват за преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото торене
 • ИЗБОР НА ВИДА СМЕСЕН ТОР

  - Биологичните и сортови особености на културите
  - Запасеността на почвата с хранителни вещества и нейния механичен състав (според резултатите от почвения анализ)
  - Вида на културата предшественик
  - Планирания добив
  - Условията на отглеждане на културите (поливни или неполивни)
  - Възрастта на отглежданата култура (за овощни, лозя, люцерна и роза

  Смесените торове се прилагат пред- или присеитбено, както и като основно торене, внесени преди дълбоката оран наесен. Поради продължителния период на действие те се внасят еднократно в определените норми и срокове:
  - при есенниците – преди или със сеитбата
  - при зеленчуковите култури – преди разсаждането
  - при трайните насаждения – при покой на културите, обикновено наесен или рано напролет със заораване.
  При почви с тежък механичен състав смесените торове се внасят с основната обработка на почвата. На леки почви се внасят предсеитбено.  mobile logo