Продукти



Течни торове

ТЕЧНИ ТОРОВЕ

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКОПЛОН ЗА БЪЛГАРИЯ




ekolist

 • EKOLIST Универсал
 • EKOLIST Житни
 • EKOLIST Маслодайни
 • EKOLIST Царевица
 • EKOLIST PK-1
 • EKOLIST P-Фосфор
 • EKOLIST Калций
 • EKOLIST Зеленчуци
 • EKOLIST MIKRO Универсал
 • EKOLIST MIKRO Житни
 • EKOLIST MIKRO Маслодайни
 • EKOLIST MIKRO Картофи
 • EKOLIST MIKRO Царевица
 • EKOLIST MIKRO Бобови
 • EKOLIST MONO Бор (151 g/l)
 • EKOLIST MONO Цинк (112 g/l)
 • EKOLIST MONO Манган (160 g/l)
 • EKOLIST MONO Мед (78 g/l)
 • EKOLIST MONO Желязо (140 g/l)
 • EKOLIST MONO Никел (2 g/l)
 • EKOLIST MONO Молибден (50g/l)



Maximus



 • Nitrospeed 39

Maximus



 • Stim+



Maximus


 • MAXIMUS PLATINUM (20-20-20+MICRO)
 • MAXIMUS PLATINUM extra N (30-8-11)
 • MAXIMUS PLATINUM extra P (12-50-6+micro)
 • MAXIMUS PLATINUM extra K (14-8-32+micro)
 • MAXIMUS PLATINUM extra Mg (15-5-5-12+micro)
 • MAXIMUS PLATINUM extra PK (5-20-35+micro)
 • MAXIMUS PLATINUM extra S (7-0-15-50)
 • MAXIMUS PLATINUM extra ZnBMg (Zn-5;B-11;Mg-2,5)
 • MAXIMUS PLATINUM extra PKMg (0-25-20-10+micro)
 • MAXIMUS AminoMikro Универсал
 • MAXIMUS AminoMikro Житни
 • MAXIMUS AminoMicro Маслодайни
 • MAXIMUS AminoMicro Царевица

Maxibor

 • MAXIBOR 21


mobile logo